zaterdag 31 januari 2015

FAQ

 Maar Joenah, wat ga je doen in Kaapstad?
Ik ga een semester les volgen aan de Universiteit van de West-Kaap. Ook mijn examen leg ik hier af. http://www.uwc.ac.za/Pages/default.aspx
Verder ga ik mijn thesis hier schrijven, veldwerk doen, interviews afnemen en dergelijke.

Waar gaat je thesis over?
Wereldwijd woont de helft van de mensen in steden en dit aantal zal alleen maar toenemen. Door de exponentiële toename van de populatie staan overheden wereldwijd voor de uitdaging om deze explosieve groei op te vangen door jobs te creëren, woningen, infrastructuur en diensten te voorzien. Ook Zuid-Afrika, wiens steden sterk gefragmenteerd zijn ten gevolge het koloniaal racisme gedurende de apartheid, kent deze uitdaging. In beleidsdocumenten omtrent stadsontwikkeling op lokaal niveau wordt inclusieve participatie van de burgers aangemoedigd.  Er is echter een gebrek aan participatie van de townshipbewoners in de structuren die net voor hen zijn opgezet. Gemarginaliseerde groepen gaan andere kanalen zoeken om gehoord te worden. Dit uit zich in verschillende vormen van activisme zoals protest, vorming van sociale bewegingen, non-movements en dergelijke. In dit onderzoek wordt nagegaan of de townshipbewoners gelijk betrokken worden in Kaapstad en de formele participatie dus inclusief is. Ook wordt er aandacht besteed aan de innovatieve vormen van participatie. Hoe verstaan de townshipbewoners hun rol als burger en wat zijn de vormen van activisme? Deze geven mee vorm aan de stad en door te kijken naar de activiteiten van de townshipbewoners kan het stadsbestuur een beeld krijgen van wat zijn burgers willen en wat hun belangen zijn.  De theoretische inzichten van dit praktijkgericht onderzoek verschaft het stadsbestuur de nodige kennis en empirisch materiaal in het voorzien van meer inclusieve vormen van participatie inzake stadsontwikkeling.

Hoelang blijf je dan?
Een semester, tot 22 juni. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten